چرا جورپا؟

قیمت مناسب

تنوع بالا محصولات

محصولات با کیفیت

حذف واسطه

ما در تلاش هستیم تا اجناس را به همراه نوآوری در بسته بندی و کیفیت بالا تحویل دهیم.
هدف ما از ایجاد این کسب و کار حذف واسطه گری و در نتیجه قیمت مناسب محصولات برای مصرف کننده است.